Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018, JOTON JSC đổi sang dùng bao bì mới cho dòng sản phẩm bột trét tường nội thất METTON trong nhà (như hình kèm theo). vậy xin thông thông báo để quý khách hàng được biết và ủng hộ.